Najväčší e-shop s nádržami v SR
Pre domkarov, remeselníkov a domácich
majstrov čo majú jasno

Potrebujete poradiť?
Volajte na: +421 903 572 985
Alebo napíšte: obchod@lacne-nadrze.sk

Nákupný košík
0 položiek za 0,00 €
vrátene DPH

Ako vybrať čističku odpadových vôd?

23.2.2023

Domácu čistiareň odpadových vôd si väčšinou zaobstarávate raz za život, aby slúžila desiatky rokov. Nepodceňte jej výber a vyznajte sa v desiatkach možností. Poradíme vám, na ktoré kritériá si dať pozor.

Ako funguje čistička odpadových vôd?

Čistička odpadových vôd je ideálnym riešením pre domácnosti, ktoré nemajú prístup k verejnej kanalizácii. Proces čistenia vôd v ČOV majú na starosti baktérie, ktoré rozkladajú organické látky. Nevýhodou je, že baktérie potrebujú pravidelný prísun potravy (odpadovej vody), inak hrozí ich uhynutie, čo má za následok nesprávnu funkciu čističky. Dvojtýždennú dovolenku čistička zvládne, ale napríklad s len občasným pobytom na chate sa nevysporiada.

Aké parametre sledovať?

Pri výbere domácej čističky odpadových vôd si odpovedzte na niekoľko otázok:

●        K akému domu alebo objektu ČOV pripojíte?

●        Koľko osôb bude čističku využívať?

●        Ako budete zaobchádzať s prečistenou vodou z čistiarne?

●        Akým spôsobom čističku necháte schváliť?

●        Aké sú vaše finančné možnosti?

Umiestnenie ČOV

Je rozdiel, či čističku pripojíte k rodinnému domu, k penziónu, alebo k chate. Nie vždy ide totiž kvôli princípu fungovania o vhodné riešenie. Na likvidáciu odpadových vôd na chate alebo chalupe, kam chodíte len raz za čas, zvoľte radšej septik alebo žumpu. K penziónu či rodinnému domu je potom ideálna práve domáca čistička.

Počet napojených osôb

Pri počítaní osôb napojených na čističku hovoríme o takzvanom ekvivalentnom obyvateľovi (EO), ktorý má priemernú spotrebu 120-150 litrov odpadových vôd denne. Spočítajte osoby, ktoré budú čističku využívať pravidelne, a zvážte ďalšie okolnosti, ako je nový člen domácnosti (alebo naopak jeho odsťahovanie). Čistička krátkodobo zvládne aj stopercentné preťaženie, takže občasné návštevy nie sú problém a do napojených osôb ich počítať nemusíte.

Brať počet napojených osôb na ľahkú váhu sa vám nevyplatí - v prípade naddimenzovania aj poddimenzovania čističky si spôsobíte problémy. V lepšom prípade vás bude obťažovať zápach, pretože sa odpad nebude dostatočne rýchlo rozkladať. V horšom prípade si priplatíte za servis alebo novú čističku. A akú veľkosť čističky si vybrať?

●        Pre 2 osoby (EO) vyberáte čističku s veľkosťou 2-3 EO.

●        Pre 3 osoby (EO) vyberáte čističku s veľkosťou 2-5 EO.

●        Pre 4 osoby (EO) vyberáte čističku s veľkosťou 2-5 alebo 3-7 EO.

●        Pre 5 osôb (EO) vyberáte čističku s veľkosťou 2-5 alebo 3-7 EO.

●        Pre 6 osôb (EO) vyberáte čističku s veľkosťou 3-7 EO.

●        Pre 7 osôb (EO) vyberáte čističku s veľkosťou 3-7 EO alebo 6-9 EO.

Spôsob vypúšťania vôd a schvaľovania čističky

Prečistenú vodu môžete vypúšťať do povrchových vôd (potok, rieka), do jednotnej kanalizácie, ktorá nie je ukončená obecnou čistiarňou, do žumpy (a ďalej ju využívať) alebo ju zasakovať do pôdy (a tým pádom do podzemných vôd). Rozhodnutie bude mať vplyv na obstarávaciu cenu a na typ správneho konania.

Požiadavky na vypúšťanie vody do povrchových vôd nie sú tak prísne a vyhovie im väčšina ČOV. Ide o ideálne riešenie, ak máte v susedstve vodný tok.

V prípade vsakovania do podzemných vôd musíte získať posudok hydrogeológa a limitné hodnoty vody sú prísnejšie - musíte si kontrolovať viac hodnôt (napríklad množstvo dusíka vo vode) a zaobstarať si účinnejšiu čistiareň.

Ak chcete využívať prečistenú vodu na polievanie, zahrňte do projektu aj retenčnú nádrž, do ktorej bude prečistená voda tiecť. Naviac na ňu môžete získať dotáciu z programu MŽP. Ani v tomto prípade sa nezaobídete bez hydrogeologického posudku a čistiarne s certifikáciou CE.

Spôsob povolenia domácej čistiarne odpadových vôd

Existujú dva spôsoby, ako získať povolenie na vybudovanie domácej čističky - buď na ohlásenie, alebo cez správne konanie. Rozdiely sú v dobe prejednávania, a hlavne v povinnostiach, ktoré z rozhodnutia plynú.

Vybavenie vodoprávneho konania trvá 60 dní a jeho platnosť je obmedzená na 10 rokov. Podmienky pre vykonanie stavby a pre vypúšťanie vôd vám stanoví úrad a na ich základe musíte dvakrát ročne posielať vzorky vody na rozbor.

Ak sa vydáte cestou ohlásenia, máte ho vybavené do 30 dní, platnosť je neobmedzená a úrad vám podmienky pre vypúšťanie vôd nestanovuje. Počítajte len s revíznou kontrolou každé dva roky. Podmienkou je, že si musíte vybrať domácu ČOV s certifikátom CE - štandardom kvality, ktorý zaisťuje kvalitu prečistenia.

Čistička odpadových vôd na kľúč

Domáce čističky odpadových vôd so samonosnou konštrukciou majú jednoduchú inštaláciu, ktorú zvládnete aj svojpomocne. Objednáte si ju na e-shope a sami ju nainštalujete podľa návodu a projektovej dokumentácie. Druhým riešením je realizácia domácej čističky odpadových vôd na kľúč od spoľahlivého dodávateľa, ktorý vám so správnym výberom čističky rád pomôže a poradí v prípade nejasností.

 

Späť na blog

Kontakty:
 Lacne-nadrze.sk

Mobil: +421 903 572 985
od 7:30 do 16:00

E-mail: obchod@lacne-nadrze.sk
Web: www.lacne-nadrze.sk

Facebook
Napíšte nám/dopyt:
* Zaškrtnutím tohto poľa vyjadrujem svoj slobodný a informovaný súhlas so spracovaním odoslaných osobných údajov (meno, email, telefon, adresa) pre potreby vypracovania odpovede.

Správcom odoslaných údajov je spoločnosť DAX Trade SK s.r.o. Údaje slúžia výhradne pre vypracovanie reakcie na prijatú požiadavku a nebudú poskytnuté tretej osobe. Údaje budú uložené po dobu nutnú pre spracovanie reakcie.