Najväčší e-shop s nádržami v SR
Pre domkarov, remeselníkov a domácich
majstrov čo majú jasno

Potrebujete poradiť?
Volajte na: +421 903 572 985
Alebo napíšte: obchod@lacne-nadrze.sk

Nákupný košík
0 položiek za 0,00 €
vrátene DPH

Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov: DAX Trade SK s.r.o., IČO: 50 802 097, Šoltésovej 26, Hlohovec 920 01, zapísaný v obchodnom registri pod spisovou značkou 39642/T prehlasuje, že osobné údaje zákazníkov (najmä meno, priezvisko a adresa) sú spracovávané a uchovávané v súlade s "Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679" z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu predávajúceho za účelom realizácie zmluvných práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci a nikdy nebudú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú zmluvní prepravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktoré sú potrebné pre bezproblémové doručenie tovaru, a prípadne banke, ktorá sa podieľa na vybavení objednávky. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich ďalšiu opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť poskytnuté kontaktné údaje návštevníkov stránok a svojich zákazníkov k zasielaniu informácií potrebných pre využitie produktov, služieb, ako aj na informovanie o iných skutečnostiach.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak o to požiada písomne. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dni od doručenia písomnej žiadosti o vymazanie osobných údajov kupujúceho z databázy predávajúceho, všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať, ak neexistuje zákonný dôvod, ktorý mu ukladá tieto údaje archivovať viď. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Kontaktné údaje:

Pracovné dni od 7:30 do 16:00
mobilný tel.: +421 903 572 985
e-mail: obchod@lacne-nadrze.sk

 

POUŽITIE SÚBOROV COOKIES

Čo sú súbory cookies

Cookies sú veľmi malé textové dočasné súbory, ktoré zobrazená internetová stránka ukladá do prehliadača Vášho koncového zariadenia (počítače, tabletu, smartphonu a pod.). Dočasné súbory cookie sa ukladajú len na dobu vašej návštevy na našej internetovej stránke. Trvalé súbory cookies zostávajú uložené dlhšie, a to v závislosti na svojej funkcii.

Na čo slúži

Súbory cookies umožňujú identifikáciu jednotlivých počítačov a uchovanie údajov o vašom webovom prehliadači a jeho nastavenia. Niektoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie služby, napríklad pri prihlásenie alebo platby za produkt. Iné zlepšujú užívateľské rozhranie napríklad tým, že si pre ďalšiu návštevu zapamätajú vyplnené údaje. Ďalšie cookies nám umožňujú prispôsobiť obsah stránky alebo na nej zobrazovanú reklamu vašim preferenciám.

Ako Vás identifikujeme

IP adresa je nevyhnutná pre fungovanie internetu. Je dostupná na každom počítači. Naše súbory cookies ale identifikujú prehliadač anonymným ID.

KDE COOKIES VYUŽÍVAME

Registrácia a prihlásenie

Cookies zisťujú, či je používateľ prihlásený alebo nie.

Meranie návštevnosti

Nástroje tretích strán ako Google Analytics, AIMmonitor alebo Chartbeat nám pomáhajú merať návštevnosť na stránke vrátane informácie o tom, odkiaľ ste na našu stránku prišli, a kam z našej stránky odchádzate. Podľa týchto štatistík upravujeme stránky tak, aby ste s nimi boli obsahovo spokojní.

Reklama

Súbory cookies sa užívajú pre zistenie počtu ľudí, ktorí reklamu videli, kto z nich na ňu klikol alebo si ju opakovane zobrazil. Súčasne sú súbory cookies používané na vyhodnotenie takzvaných segmentov, čiže vašich preferencií, prípadne tiež vašej geografickej lokácie a podľa nich nám umožní prispôsobiť zobrazovanú reklamu (behaviorálne cielenie). Výsledok také segmentácie, ktorý týmto spôsobom získavame, je veľmi všeobecný a nie sme schopní ho priradiť ku konkrétnej osobe. Prostredníctvom našich stránok môžu byť vo vašom koncovom zariadení na uvedené účely ukladané cookies tretích strán (prevádzkovateľov reklamných systémov využívaných na našej internetovej stránke). Za ukladanie cookies tretích strán a spracovanie v nich uložených údajov zodpovedajú tieto tretie strany.

obsah stránok

Podobne ako v prípade reklamy, súbory cookies môžeme používať pre vyhodnotenie vašich preferencií a podľa toho Vám ponúknuť na našich stránkach takýto obsah aký vás zaujíma.

Súťaže a ankety

Pre správne a poctivé fungovanie ankiet a súťaží nám cookies pomáhajú uchovať informácie o hlasovaní užívateľov.

Povolenie a zákaz cookies

Webové prehliadače umožňujú nastavenie správy cookies, teda aj ich povolenia a zákaz. Ak je váš webový prehliadač nastavený tak, že ukladanie cookies povoľuje, máme za to, že s ukladaním cookies našimi internetovými stránkami súhlasíte, a to až do doby, kedy ukladanie cookies zakážete. Tu nájdete návody, ako tieto súbory blokovať v prehliadačoch Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari a Opera.

Ak cookies zakážete, nemusí naše stránky a ich prostredníctvom poskytované služby fungovať riadne. Cookies možno kedykoľvek znovu povoliť.

 

Kontakty:
 Lacne-nadrze.sk

Mobil: +421 903 572 985
od 7:30 do 16:00

E-mail: obchod@lacne-nadrze.sk
Web: www.lacne-nadrze.sk

Facebook
Napíšte nám/dopyt:
* Zaškrtnutím tohto poľa vyjadrujem svoj slobodný a informovaný súhlas so spracovaním odoslaných osobných údajov (meno, email, telefon, adresa) pre potreby vypracovania odpovede.

Správcom odoslaných údajov je spoločnosť DAX Trade SK s.r.o. Údaje slúžia výhradne pre vypracovanie reakcie na prijatú požiadavku a nebudú poskytnuté tretej osobe. Údaje budú uložené po dobu nutnú pre spracovanie reakcie.