Najväčší e-shop s nádržami v SR
Pre domkarov, remeselníkov a domácich
majstrov čo majú jasno

Potrebujete poradiť?
Volajte na: +421 903 572 985
Alebo napíšte: obchod@lacne-nadrze.sk

Nákupný košík
0 položiek za 0,00 €
vrátene DPH

Akú veľkú nádrž potrebujete

Výber veľkosti žumpy pre použitie v občianskej zástavbe sa riadi základným výpočtom podľa STN 75 6081 zo vzťahu:

V = n * q * t (m³), kde

V požadovaný úžitkový objem,

n je počet napojených obyvateľov,l

q špecifická priemerná spotreba vody v m3 / osoba / deň [0,020 m3 (= 20 l) až 0,150 m3 (= 150 l) – viď tabuľka nižšie], a

t je časový interval vyprázdňovania žumpy v dňoch.


Kupujúci volí nádrž (žumpu) z typovej rady podľa požadovaného úžitkového objemu.

Druh bytu a jeho vybavenieŠpecifická priemerná denná spotreba vody - q [m3 / osoba / deň]
byt s výtokom vody, WC, kúpeľňou a ústrednou prípravou teplej vody 0,10 až 0,15
byt s výtokom vody, WC, kúpeľňou a lokálnou prípravou teplej vody 0,08 až 0,11
byt s výtokom vody, WC, kúpeľňou so sprchovacím kútom alebo verejné ubytovacie a stravovacie zariadenie 0,06 až 0,10
byt s výtokom vody, WC, bez kúpeľne 0,04 až 0,08
byt nepripojený na vodovod, s odberom vody z pouličného stojanu alebo byt v nájomnom dome so spoločným WC a jedným výtokom vody v poschodí 0,02 až 0,06

Poznámka: v návrhu sa odporúča prihliadnuť i k prípadnému výhľadovému zlepšeniu vybavenia domácnosti, zvyšujúcemu spotrebu vody.

Príklad výpočtu::

Rodinný dom, trvale obývaný 4-mi osobami, s výtokom vody, WC, kúpeľňou a lokálnou prípravou teplej vody:


n =počet obyvateľov= 4
q =priemerná spotreba vody v m3 / osoba / deň (podľa tabuľky 0,08 - 0,11 m3) - volíme 0,1 m3,
t = zvolený (požadovaný) interval vyvážania žumpy v dňoch = 30 dní,

V = 4 * 0,1 * 30
V = 12 m³

V tomto prípade teda zvolíme nádrž (žumpu) o úžitkovom objeme 12 m³.

Kontakty:
 Lacne-nadrze.sk

Mobil: +421 903 572 985
od 7:30 do 16:00

E-mail: obchod@lacne-nadrze.sk
Web: www.lacne-nadrze.sk

Facebook
Napíšte nám/dopyt:
* Zaškrtnutím tohto poľa vyjadrujem svoj slobodný a informovaný súhlas so spracovaním odoslaných osobných údajov (meno, email, telefon, adresa) pre potreby vypracovania odpovede.

Správcom odoslaných údajov je spoločnosť DAX Trade SK s.r.o. Údaje slúžia výhradne pre vypracovanie reakcie na prijatú požiadavku a nebudú poskytnuté tretej osobe. Údaje budú uložené po dobu nutnú pre spracovanie reakcie.